Yazım Kuralları

Yazım Kuralları


Yayın İlkeleri

-Gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış veyahut yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.
-Yazar, yazısında kullandığı görsel ve yazılı telif eserler için kaynak göstermek durumundadır.
-Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Özet Teslim Yazım Kuralları

- Türkçe olarak yazılmalıdır.
- 200-250 kelime arasında hazırlanmalıdır.
- Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
- Ortalanmış ve koyu ton yazılmış,14 punto başlık ile başlamalıdır.
- Özetlerin altında 4 anahtar terim bulunmalıdır.
- Başlıktan sonra sol köşede yazarın adı ve soyadı bulunmalı; dipnotunda ise titri, okul, fakülte, bölüm veya kurum bilgileri ile mail adresi bulunmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları

- Türkçe olarak yazılmalıdır.
- Microsoft Office Word programında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında, iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
- 2500-3000 kelime arasında hazırlanmalıdır.
- Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
- Dipnotlar rakamla belirtilmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır.
- Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
- Başlıkların düzeni

• Yazının ana başlığı büyük harflerle ve koyu,
• Alt başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu,
• Bölüm içi başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
• Tüm başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmamış olmalıdır.

- Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2 ve Şekil1, Şekil2 biçiminde sıralanmalıdır.

Kaynak Gösterme

-Gönderilen bildirilerde metin içi referanslar ve kaynakçalar APA stilinin altıncı baskısına uygun bir biçimde gösterilmelidir.
- Ayrıntılı bilgi için bakınız; http://www.apastyle.org/