“Selfie” Döneminde Görüntü, Etik, Kimlik

"Selfie" Döneminde Görüntü, Etik, Kimlik


“Görüntü, Etik, Kimlik” konferans serisinin ilk oturumu, yeni dünya düzeninin taze kavramı olan “Selfie” yi, yas, kayıp, unutma, hastalık, toplumsal cinsiyet konuları ile ilişkilendirerek tartışmak olarak belirlenmiştir. Ana hareket noktamız, yüzyılımızın bu dönüşümünü deneyimlerken sosyal medya görüntülerine teorik olarak nasıl yaklaşmamız gerektiği sorusudur. Lev Manovich’in görüntünün marjinalleşmesi konusundaki makalesinden yola çıkarak bu konu hakkında iki popüler yaklaşımı ve ötesini ele almayı hedeflemekteyiz. Bu aşamada, bir kişisel methiye olarak “selfie” üzerine ilk yaklaşım, konunun benzersizliği üzerinden yaklaşırken, bir diğer yaklaşım ise Rönesans Dönemi’nin kişisel portrelerinin devamı olarak bu olguya yaklaşmaktadır. Bugün, bu iki yaklaşımın da yeterli olmadığından hareketle selfie/özçekim konusuna eleştirel bir perspektif ve toplumbilimsel referansla bakmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu aşamada mahremin kamusallaşması ve sosyal medya arasındaki bağlantı noktası da bir dönüşüm içerisindedir. Mahremin kamusallaşması, bize medyanın her zaman sosyal olduğunu ancak sosyal medyanın bunu nasıl politik ve kişisel boyutlara çektiğini anlatmaktadır. Dolayısı ile sosyal medya sadece haber/bilgi/görüntü yaymakla kalmamakta aynı zamanda mahremin nasıl kamusallaşacağının ve onun alacağı yeni anlamlarının da kararını vermeye başlamaktadır.

Bu yeni dönüşümü ve yansımalarını okumak için disiplinler ötesi bir yaklaşımın ihtiyacı bugün daha yoğun hissedilmektedir. 23 Kasım’da Beykent Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı “Görüntü, Etik, Kimlik” konferansımız ile kitap-kahve fotoğraflarından, fotojenik binalara, mahremiyetin kamusallaştırılmasından, sinematografinin yüceltildiği televizyon dizilerine uzayıp gidecek tartışmalarda Dürer’in portresinden “selfie” ye uzanan yolda “özne”, “kimlik”, “sanal/hayali topluluklar” konularını her ay taptaze bir ruhla ele alarak alana kaynaklık etmeyi umuyoruz.

 

Konferanstan Fotoğraflar


img-20161223-wa0006-1
img-20161223-wa0011
img-20161223-wa0005
qc9a3542
qc9a3538
qc9a3534
qc9a3518
qc9a3513
qc9a3508
qc9a3506
qc9a3487
qc9a3485
qc9a3480
qc9a3477
qc9a3471
qc9a3467
qc9a3449
qc9a3447
qc9a3443
qc9a3439
selfie-selfiesi