“Check-In” Döneminde Görüntü, Etik, Kimlik

"Check-In" Döneminde Görüntü, Etik, Kimlik


check-in-humaine
logo-humaine

Walter Benjamin "yaşamak iz bırakmaktır" diye yazar. Yaşadığımız mekana iz bırakırız. Mekan bizi şekillendirir, mekan zihnimizdekileri somutlaştırandır. Martina Löw "ilişkisel mekan" dan bahsederken mekanın hatırlattıkları, ilişkilendirdikleri üzerine bir değerlendirme sunar. Le Corbusier'den beri mekanı yaratanların kitle iletişim araçları ile nasıl yakın bir ilişki içinde olduğunu biliyoruz. Bugün fotoğraflar, filmler kadar sosyal medya da mekanla ilişki kurma, etkileşime geçme süreçlerini kökten değiştirdi/dönüştürdü. Bu bağlamda aşağıdaki konular ve mekan-medya ile ilişkilendirilebilen tüm konuları tartışmak için 1 Mart 2017'de Taksim yerleşkesinde olacağız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

 • İnsanın-mekanla ilişkisi, mekan üzerinden kurulan ilişki(ler)
 • Temsil aracı olarak mekan,
 • Mekanın sosyolojisi,
 • Toplumsal ürün olarak mekan,
 • Zihinsel ürün olarak mekan,
 • Mekan içinde şekillenen toplumsal ilişkiler,
 • Mekan, kitle iletişim ve kamusallık ilişkisi,​
 • Mekan ve kimlik,
 • Mekan ve kentlilik,
 • Romanlarda, sinemada mekan/içmekan temsili,
 • Üretilen mekan/tüketilen mekan/paylaşılan mekan​,
 • Yer olmayan mekanlar "non-places" ve yer olan mekanlar,
 • Oyun mekanları,
 • Gerçek/ kurmaca mekan /sanal mekan,
 • Mahalle, gece-kondu mekanı, kent mekanı temsilleri,
 • Mekanı yaratmak, mekanı yaşamak

konularından yola çıkarak insan, toplum, mekan ve medya arasındaki ilişkilere odaklanmayı tasarladığımız konferansımıza özet gönderimleri 17 Şubat'a kadar devam edecektir. Yeterli bildiri sayısına ulaşılması halinde konferansa gönderilen sunumların tam metinleri hakem onayından geçtiği takdirde konferans kitabında basılacaktır. Konferansa gönderilen özetler e​-bildiri kitabı halinde basılmaktadır.

Özetlerinizi humaine@beykent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Konferansımıza özet gönderimi için son tarih 17 Şubat 2017'dir. Katılım ücretsizdir.